Свободно работно място в ЦСОП „Д-р Петър Берон“ гр. Видин

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ЦСОП „Д-р Петър Берон“ гр. Видин 1. Учител на деца с умствена изостаналост 25.09.2020 г.

Повече информация ⇒⇒⇒