Свободно работно място в ОУ „Акад. Михаил Димитров“ с. Чупрене

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ „Акад. Михаил Димитров“ с. Чупрене  1. Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда 15.09.2020 г.

Повече информация ⇒⇒⇒