Ред и условия за запознаване на учениците с индивидуалните им резултати от националното външно оценяване

Редът и условията за запознаване на учениците с индивидуалните им резултати от НВО можете да видите тук.