Национални онлайн лагери за младежи от ромски произход на възраст от 16 до 21 години.

Младежка фондация „Арете“ организира национални онлайн лагери за младежи от ромски произход на възраст от 16 до 21 години.

Първите Национални онлайн лагери за изграждане на лидерски умения „Заедно Напред“ за младежи от ромски произход на възраст от 16 до 21 години.

Младежка фондация „Арете“ подкрепя развитието и израстването на лидери сред ромската общност. Фондацията организира инициативи, които събират и мобилизират младежи от цялата страна, подпомага изграждането на професионални и социални мрежи, оказва съдействие на младите хора за повишаване на тяхното образование, взаимното подпомагане и подкрепа за развитието на лидерските им умения и кариерното им развитие.

Лагерите „Заедно напред“ ще се проведат както следва:

➡️ Първи лагер „Заедно напред“ – 13 юли – 17 юли 2020г.

➡️ Втори лагер „Заедно напред“ – 20 юли – 24 юли 2020г.

➡️Къде?

За да се даде възможност на повече младежи да бъдат част от първите онлайн лагери за лидерски умения “Заедно напред” ще се използва добре познатата вече платформа ZOOM. Платформата позволява да се водят неограничени във времето видео разговори, в които да се включват до 100 участници. Също така платформата предлага и опцията за създаване на отделни “стаи”, в които ще могат  да бъдат в малки групи (между 5-6 участници) заедно със своите лидери и ще имат възможността да работят  по индивидуално зададени към тях задачи.

Критерии за участие:

????Младежи от ромски произход между 16 – 21 години.

???? Добър успех за първия учебен срок учебна 2019/2020 г.

???? Попълнен формуляр за кандидатстване

???? Попълнена декларация за информирано съгласие за използване на личните данни по Закона за защита на личните данни

???? Попълнена и приложена декларация, попълнена и подписана от родител или настойник, за тези участници, които нямат навършени 18 г.

Всички необходими документи за кандидатстване изпратете до 24.06.2020г. на e-mail: info@areteyouth.org

До 24 юни 2020 г. кандидатите трябва да изпратят:

  1. Попълнен формуляр за кандидатстване за участие в онлайн лагер за лидерски умения „Заедно Напред“.
  2. Приложена декларация, попълнена и подписана от родител или настойник. Декларацията се попълва само за участниците под 18 г.
  3. Попълнена декларация от кандидатите за информирано съгласие за използване на личните данни по Закона за защита на личните данни.

➡Линк към формуляра за участие: https://forms.gle/RgR8nTqgr9DAQymk9

➡Линк към 2 нужни декларации: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IsZJwOw7ikabND-a_c190-TluaXr67j1?fbclid=IwAR2RSfaflPJgR2KOwAu9sSkn30iRbN2I5E2DpzjLUt19eWA0YnBS2oAJVWk