Конкурс за есе и илюстрация „Летене по Радичков”.

Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“, гр. Берковица, Регионално управление на образованието – Монтана, Обшина Берковица, КЛЕТ България ООД, сдружение „Образование и културно наследство“, Българско училищно настоятелство – Берковица организират Осмия конкурс за есе и илюстрация „Летене по Радичков” – 2020 г.

Конкурсът има за цел да популяризира творчеството на Йордан Радичков – писател, отличаващ се със самобитен талант и оригиналност на изказа, и да провокира творческите способности на младите хора от региона.

  • статут на конкурса ⇒⇒⇒