Конкурс за детско художествено творчество на тема: „Старинен Пловдив през детските очи”

Общински институт „Старинен Пловдив” организира конкурс за детско художествено творчество на тема: „Старинен Пловдив през детските очи”.

Конкурсът цели да привлече вниманието и интереса на децата към богатото и разнообразно културно наследство в Архитектурно-исторически резерват  „Старинен Пловдив”, което да провокира вроденото им любопитство и фантазия, и да ги вдъхнови за изразяване чрез творчество. Инициативата е насочен към деца и ученици на възраст от 7 до 14 години.