Оферта – Лични предпазни средства

Предпазни маски за еднократна употреба – Цена 0,92 лв. с ДДС

Предпазни маски за многократна употреба – Двупластова – 1,50 лв. с ДДС

Предпазни маски за многократна употреба – Трипластова – 2,60 лв. с ДДС

Предпазни очила – 14,00 лв. с ДДС (11,50 лв. с ДДС – при поръчка на 1 кашон от 300 бр.)

Дезинфектант – дермален, на спиртна основа – при поръчка над 100 бр. – 10,50 лв. с ДДС

Предпазен шлем  –  при поръчка от 100 бр. 14,40 лв. с ДДС

Оферта шлем ⇒⇒⇒

Цялостна оферта ⇒⇒⇒

Nina Atanasova

Regional Sales Manager

8, Ovcho pole str.

9000 Varna, Bulgaria

Mob. (+359) 887 096 266

Email: nina.atanasova@bestmedicalcare.bg

www.bestmedicalcare.bg