Литературен конкурс за създаване на авторски художествени текстове на английски и немски език.

От 2007 година Фондация Българска памет и Първа езикова гимназия – гр. Варна провеждат ежегоден литературен конкурс за създаване на авторски художествени текстове на английски и немски език. Конкурсът е включен в Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 година на МОН и е финансово подпомогнат от Община Варна. Право на участие в него имат ученици от гимназиален етап от цялата страна.  През настоящата година конкурсът ще се проведе дистанционно.

Тема на конкурса за 2020: „ПЪТ“
Конкурсните материали трябва да се изпратят не по-късно от 25.05.2020 г. на електронния адрес на конкурса: literaturen_konkurs@abv.bg.

Статутът, поканата и формулярът за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на организаторите: http://1eg.eu/.