Свободно работно място в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Видин

Образователна институция Свободно работно място за  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Видин Технически секретар 18.03.2020 г. 094/606157

Повече информация можете да видите тук.