„Походът на книгите”

Кампанията „Походът на книгите” ще се провежда за девета поредна година с основна цел да повишава и насърчава интереса на децата към четенето и книгите. Кампанията е обвързана с отбелязването на Международния ден на детската книга 2 април, и Международния ден на книгата и авторското право — 23 април.

„Походът на книгите” се организира от Асоциация „Българска книга“ в партньорство с Министерството на образованието и науката и ще се проведе в цялата страна.

С цел популяризиране на кампанията сред децата и учениците във Вашата област моля да проведете срещи с директори на обществени библиотеки — регионални, общински и читалищни, с представители на центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР), общински служители и други за възможността в периода 02-23 април 2020 година в училища и/или в обществени библиотеки да се организират събития, които да бъдат част от кампанията „Походът на книгите”. Такива събития могат да бъдат:

  • „Известни българи четат на деца”;
  • „Маратон на четенето” — ученици четат на ученици, ученици четат на деца, родители четат на ученици/деца;
  • Срещи на деца/ученици с писатели;
  • Конкурси, състезания и други прояви.

На 22 януари 2020 година Министерството на образованието и науката и Министерството на културата подписаха Споразумение за сътрудничество, коего дава възможност на всички училища и детски градини в страната да реализират през учебната година съвместни инициативи с обществени библиотеки с цел създаване на интерес и любов към книгата, формиране на навици за четене и умения за учене през целия живот, формиране на отношение към културата като цяло, придобиване на по-задълбочени познания в областта на литературното наследство и съвременната литература.