НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ

Академичното ръководство на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов, Академичен център за кариерно консултиране и Връзки с обществеността и катедра „Икономика и управление на туризма“ имат удоволствието да поканят учениците от 11. и 12. клас на средните училища да вземат участие в организирания

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ (27.03.2020 г.) на тема

ВИРТУАЛНИЯТ ТУРИЗЪМ ЩЕ ИЗМЕСТИ ЛИ НАПЪЛНО РЕАЛНИЯ ТУРИЗЪМ?

Условия на конкурса

  • конкурсът е неприсъствен (по електронен път);
  • участието на учениците е самостоятелно;
  • участие в конкурса могат да вземат ученици от 11 и от 12 клас;
  • всеки ученик може да участва само с едно есе;
  • няма ограничение за броя участници от едно училище.

Изисквания за оформяне на есето

  • до З страници;
  • формат: Page Size – А4, Page Setup – Тор: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 25 mm, Right: 25 mm; Font – Times New Roman, Size – 13; есето да е записано в Word 97-2003 Document (*doc) или Word Document (*docx), Line Spacing 1,5;
  • използване на прикачения макет на есе с включени данни за регистрация на участника.

МАКЕТ НА ЕСЕ може да изтеглите от сайта на Стопанска академия „Д. А. Ценов” на линк: https://www.uni-svishtov.bg/bg/news/natsionalen-konkurs-za-uchenicheskoese-27032020-g

Получените в срок есета ще бъдат оценени от комисия, включваща преподаватели и представители от практиката.

Всички участници ще получат сертификати за участие, изпратени им посредством конвенционалната поща.

Награждаването на победителите в конкурса ще бъде на организирана в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов.

Важни срокове

27 март 2020 г. (петък) — краен срок за изпращане на есето по електронна поща до iut@uni-svishtov.bg

В полето Subject следва да се изпишат на латиница – Ese_IUT-име, фамилия-населено място (например Ese_IUT-Ivan Ivanov_Svishtov) и да се прикачи файлът с есето.

доц. д-р Петя Иванова — 0887 53 46 39, p.ivanova@uni-svishtov.bg

гл. ас. д-р Юлиян Господинов — 0887 63 00 33, (0631) 66 437, edu.marketing@uni-svishtov.bg