Национален конкурс за ученическо есе

Катедра „Философски и политически науки” при Философския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски”, Благоевград, организираНационален конкурс за ученическо есе. Повече информация можете да видите тук.