49-ти епистоларен конкурс за млади хора, организиран съвместно с Всемирния пощенски съюз и ЮНЕСКО.

Международното бюро на Всемирния пощенски съюз, съвместно с ЮНЕСКО, организира епистоларен конкурс на следната тема: „Напиши писмо до възрастен човек за света, в който живеем”, като провеждането му ще се осъществява от регионалните управления на „Български пощи” ЕАД.

  • Правила за организиране и провеждане на 49. Епистоларен конкурс за млади хора — 2020, предоставени от организаторите от тук
  • Образец на декларация, разработен от организаторите от тук