Форум „Готови за света“

Събитието ще се проведе на 13.03.2020 г. със специалната подкрепа и домакинство на детски научен център „Музейко“. Целта му е: 

  • Да създаде пространство за споделяне на добри практики за личностно развитие и подкрепа, които се случват в рамките на училище и развиват ключови умения и компетенции в учениците.
  • Да даде пространство за споделяне и учене, което насърчава свободния избор, развитието на таланти и интереси в учениците и създаване на връзки и контакти между училища от цялата страна.

В дългосрочен план Фондация „Международна награда на херцога на Единбург – България” би искала да насърчи ученето във формите на извънкласни и доброволчески инициативи, които по структуриран и планиран начин развиват учениците и подкрепят обучителния процес.