Национален ученически конкурс за есе, стихотворение, рисунка и мултимедиен проект на тема: „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира… „

Национален ученически конкурс за есе, стихотворение, рисунка и мултимедиен проект на тема: „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира… “ , посветен на 80 годишнината от рождението на сливенския войвода и борец за свобода Хаджи Димитьр.

Събитието се организира от Община Сливен, Регионштно управление на образованието – Сливен, Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен, Регионална библиотека „Сава Доброплодни” – Сливен, Художествена галерия „Димитьр Добрович” – Сливен и Народно читалище „Хаджи Димитьр – 1937” – Сливен.

В конкурса могат да участват ученипи от I до XIl клас.

Краен срок за предаване на конкурсните творби 17.04.2020 г. (включително) на адрес: 8800 Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, Община Сливен, Дирекция Образование, култура и връзки с общественостга”, За конкурса, посветен на 180 годишнината от рождениего на Хаджи Димитьр или на електронен адрес: dorakumanova@abv.bg.

За повече информация  г-жа Дора Чанева – главен експерт в дирекция „Образование, култура и връзки с общественостга”; тел. 044/611221; 0879599053; e-mail: dorakumanova@abv.bg

  • статут на конкурса от тук