На 8 февруари 2020 г. (събота),в Американския университет в България /АУБ/ в Благоевград ще се проведе „Ден на отворените врати”.

Предварителна регистрация за Деня на отворените врати може да се направи на интернет страницата  http://aubg.edu/open-house, къдего може да се види и програмата за събитието. Денят на отворени врати в АУБ е отлична възможност да се усети атмосферата и преживяването в света на университет!