семинар „Създаване на образователна градина и провеждане на интердисцилинарни занимания в нея с деца на възраст 3-6 и 7-12 години“

Практически семинар „Създаване на образователна градина и провеждане на интердисцилинарни занимания в нея с деца на възраст 3-6 и 7-12 години“, ще се проведе на 21.02.2020 г. в Регионалния исторически музей в град Пловдив.

  • информация от тук