Национаиен научно-образователен фестивси „Намереното поколение”

В периода 24-26 януари 2020 г. ще се проведе Национален научно-образователен фестивал „Намереното поколение“. Организатор на събитието е сдружение „Апетит за образование чрез практика”. Фестивалът има за цел да популяризира и представи иновативни методи и педагогически подходи и идеи на ученици и учители. Програмата за трите дни включва официална част за откриване, практически, лекционни и дискусионни модули.

В практическия модул ще участват ученици, учители, учени и изследователи, ръководители на олимпийските ни отбори по природни науки. Учените ще представят нагледно своята дейност, като по този начин присъстващите учители и ученици ще имат възможност да обогатят познанията си в определени области и да доразвият вече придобитите знания и умения. За да се направи връзка между приложимостга на образованието и науката в реална работна среда, в събитието ще участват и представители от бизнес средите, международни лектори, представители на чуждестранни организации, неправителствени организации и др.

В последния ден от форума ще бъде проведена кръгла маса с всички участници, на която ще бъдат обсъдени иновативни практики, идеи, подходи и методи на обучение, които да се използват в образователния процес.

изпращам информация за събитието от тук