Образователна институция Свободно работно място за  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
БСУ „Христо Ботев“ – Братислава, Словакия главен счетоводител 029217428

Повече информация можете да видите тук.