Във връзка с встъпване в длъжност на новоизбраните кметове на общини, председатели на общински съвети и общински съветници, членове на постоянни комисии за конфликт на интереси към Общинските съвети, предлагаме на Вашето внимание практическо обучение относно ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО подаване на декларации по ЗПКОНПИ на тема:

„ПРАВЕН РЕЖИМ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ И КОНФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО/ЗПКОНПИ/.РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ И ВСТЪПИТЕЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕТЕ”.

Лектор на обучението е доктор по право Николай Николов.

Обучението ще се проведе на:

– 22 ноември 2019 г. в гр. Велико Търново

– 25 ноември 2019 г. в гр. Стара Загора

– 29 ноември 2019 г. в гр. София

При интерес моля изпратете по електронната поща своите талони за регистрация.