Национален конкурс: „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ!“

Съгласно заповед № РД-09-2742/24.10.2019 г. на министъра на образованието и науката в националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 година е включен Национален конкурс: „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ!“

  • статут на конкурса от тук