Трети международен симпозиум „ОБРАЗОВАНИЕ ’21“

Третия международен симпозиум „ОБРАЗОВАНИЕ ’21“ ще се проведе на 23 ноември 2019 г. в Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

покана от тук