СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин

Образователна институция Свободно работно място за  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин Заместник-директор по административно- стопанската дейност 23.12.2019 г. 094/600221

Повече информация можете да видите тук.