Национален ученически конкурс на тема: „Ветеринарният лекар – лечител на чове-чеството”

Конкурсът е включен в Националния календар за изяви на децата и учениците за учебната 2019/2020 година. (Приложение № 1, 5 стр.).

  • програма на конкурса от тук