Свободно работно място в ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Видин

Образователна институция Свободно работно място за  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Видин учител по английски език – прогимназиален етап 07.11.2019 г. 094/600261

Повече информация можете да видите тук.