Филмът „Доза щастие”

В продължение на стремежа на Министерството на образованието и науката да подпомага и да участва в дейностите на различни институции за разрешаване на проблема с употребата на наркотични вещества сред младите хора, Ви информираме за предстоящата премиера на най-новия игрален български филм, посветен на борбата със зависимостите – “Доза щастие”.

Филмът „Доза щастие” е създаден по действителен случай и разказва за живота на журналиста Весела Тотева, описала своята житейска история в романа „Падение и спасение“. Биографичната история пресъздава обстоятелствата, довели до нейната зависимост, както и последвалите усилия в търсене на избавление, тежките й битки и триумфа на волята над зависимостта. Филмът представя по убедителен и въздействащ начин колко лесно и опасно може да бъде за един млад човек да допусне грешка в търсенето на подкрепа за трудностите, с които се сблъсква при своето израстване. В същото време подчертава необходимостта младите хора да бъдат разбирани от своите близки и от семейството, да бъдат приемани и преди всичко информирани за рисковете, които употребата на наркотици носи за живота и здравето им.

Филмът се препоръчва за деца над 12 години (лица под тази възраст могат да го гледат с придружител, ако желаят), като е осигурена възможност ученици да гледат на преференциални цени веднага след официалната му премиера на 8 ноември 2019 г. На преподавателите и класните ръководители се предоставя възможност да организират групи за посещение и да резервират съответния брой места в едно от кината заявили участие в кампанията, след предварителни разяснения от педагозите по проблемната тема във филма. Всички кина партньори може да намерите на сайта на филма www.a-dose-of-happiness.com/mon . Часът на прожекциите е по избор на преподавателите и е съобразен с възможностите на учебната програма, като посещението ще се счита като проведени 2 часа на класния ръководител. Прожекциите на преференциални условия за ученици ще бъдат проведени в делнични дни в часовия интервал от 12 до 17 ч. в периода от 1 до 30 ноември 2019 г. Посетителските групи следва да включват минимум 10 ученика, а цената за посещението за учащи е Между 4 и 7 лв. Цената на билетите ще бъде посочена отново в сайта конкретно за всяко кино. За преподавателите, които придружават групата, ще бъде осигурен безплатен достъп до прожекцията.