СУ „Васил Левски“, гр. Кула

Образователна институция Свободно работно място за  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
СУ „Васил Левски“, гр. Кула учител по физическо възпитание и спорт 31.10.2019 г. 093832510
093832512

Повече информация можете да видите тук.