VI Национален ученически конкурс ”Национален парк Рила“ – познат и непознат ” 22.11.2019 г., гр. Благоевград

VI Национачен ученически конкурс ”Национален парк Рила“ – познат и непознат ” се организира от НП „Рила“ и е подкрепен от РУО – Благоевград, община Благоевград и ЦПЛР-ЦЛТРДБ-Благоевград.

В конкурса могат да участват ученици от I до Xll клас от цялата страна в различни категории.

За допълнителна информация: 0878 418280, cltr_blg@abv.bg

073/880537 Дирекция „Национален парк Рила“

Регламент за провеждане от тук