Свободно работно място в СУ „В. Левски“ гр. Кула

Образователна институция Свободно работно място за длъжност  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
СУ „В. Левски“, гр. Кула образователен медиатор (0,5 щат) 30.09.2019

Повече информация можете да видите тук.