ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Видин

Образователна институция Свободно работно място за длъжност  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Видин чистач 20.09.2019 094/600805

Свободно работно място в  – повече информация можете да видите тук.