Свободно работно място в СУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Дреновец

Образователна институция Свободно работно място за длъжност  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
СУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Дреновец учител по български език и литература 12.09.2019 г. 0936/98123

повече информация от тук