Свободни работни места в ОУ „Л. Каравелов“ гр. Видин

Образователна институция Свободни работни места за длъжност  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
ОУ „Л. Каравелов“, гр. Видин учител ЦДО – начален етап; логопед 13.09.2019 г.

повече информация от тук