СУ „Христо Ботев“, с. Арчар

Образователна институция

Свободно работно място за длъжност  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
СУ „Христо Ботев“, с. Арчар
  • учител по английски език в начален етап – 358 учебни часа
  • учител по компютърно моделиране в начален етап – 132 учебни часа
  • учител по информационни технологии – 204 учебни часа
  • учител по музика
  • учител по физическо възпитание и спорт
10.09.2019 г. 09317 2313

повече информация от тук