СУ „Христо Ботев“, с. Арчар

Образователна институция

Свободно работно място за длъжност  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
СУ „Христо Ботев“, с. Арчар

учител по теория на професията  „Цветарство“ – 288 учебни часа

11.09.2019 г. 09317 2313

повече информация от тук