ОУ „Иван Вазов“, гр. Видин

Образователна институция

Свободно работно място за длъжност  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
ОУ „Иван Вазов“, гр. Видин работник по ремонт и поддръжка 11.09.2019 г. 094 600 287

повече информация от тук