Програма „Нашите пари“

Програма „Нашите пари“, финансирана от картовия оператор VISA и български банкии предостявя възможност за партньорство на училища . Партньорството се изразява в провеждане на 36 учебни часа, посветени на развиване на финансова грамотност на ученици в гимназиален етап на образование.
Участието по програмата е безплатно както за училищата, така и за учениците. Финансиращите институции покриват заплащането на учители, които да водят часовете по финансова грамотност, закупуването на учебници и учебни тетрадки за учениците, както и обучение за професионална квалификация, носещо 3 квалификационни кредита за учителите, които работят по програмата.