ОУ „Академик Михаил Димитров“, с. Чупрене

Образователна институция

Свободно работно място за длъжност  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
ОУ „Академик Михаил Димитров“,
с. Чупрене
Учител по математика и физика – 0,5 брой 10.09.2019 г. 093272481

повече информация от тук