Семинарно обучение насочено към енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001 в промишлени предприятия, вкл. МСП. 

Тридневното обучение е безплатно, но изисква предварителна регистрация на https://energy-management-training.eu/

Семинарни обучения ще бъдат проведени в следните градове: Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе и София!

Град Дати
гр. Пловдив 03-05 септември 2019

09-11 септември 2019

11-13 септември 2019

гр. Варна 16-18 септември 2019

18-20 септември 2019

24-26 септември 2019

гр. Бургас 01-03 октомври 2019

07-09 октомври 2019

09-11 октомври 2019

гр. Плевен 16-18 октомври 2019

21-23 октомври 2019

23-25 октомври 2019

гр. Русе 29-31 октомври 2019

04-06 ноември 2019

06-08 ноември 2019

гр. София 13-15 ноември 2019

20-22 ноември 2019

27-29 ноември 2019