Моето ДЗИ

Предстои провеждането на Национален конкурс за детска рисунка „Моето ДЗИ”” — 2019, организиран от ДЗИ и „Ню момент“, гр. София.

Националният конкурс за детска рисунка, компютьрна рисунка и видеоклип се провежда за пета поредна година. Темата на настоящото издание е „Пътят е на всички” и е ориентирана към деца на възраст от 6 до 14 години.

Краен срок за подаване на заявка от страна на образователните институции е 04 октомври 2019 година, а за изпращането на творбите е 18 октомври 2019 година. Компетентно жури ще селектира творбите и ще обяви отличените на 04 ноември 2019 година на сайта на ДЗИ (www.dzi.bg и https://my.dzi.bg/), като победителите в конкурса – деца и образователни институции, ще получат предметни награди.

В регламента на конкурса в случай на необходимост за допълнителна информация са посочени контактните лица — Ралица Захманова — 0876 443 666, и Марио Гергинов 0895 795 191, e-mail: mydzi2019@newmoment.bg.

  • регламент от тук
  • заявка за участиеот тук
  • инфо карта от тук
  • декларация за съгласие на родител или настойник от тук