Kвалификационни обучения в Бургас, подходящ за логопеди, психолози и ресурсни учители

Място на провеждане: Бургас, улица Г. Кирков №3

НОВА Програма:ОЦЕНКА НА ЧЕТЕНЕТО /ДЕКОДИРАНЕ И РАЗБИРАНЕ/ И НЕГОВИТЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ И ВТОРИ КЛАС

Одобрена със заповед № РД09-865 / 24.01.2017 на Министъра на образованието и науката /16 часа – 1 кредит/

Време на провеждане: 8- 9 юни, 2019 /9.30 – 16.30 часа; 9.30-14.30/

Цена: 250 лв.

Автор и водещ обучител: гл.ас. д-р Катерина Щерева

Имам удоволствието да Ви съобщя и поканя на предстоящите квалификационни обучения във Варна, подходящ за логопеди, психолози и ресурсни учители.

Място на провеждане: Варна, ул. Мусала 6, Учебно-творчески център „Пламък“

Програма: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФОНОЛОГИЧНОТО ОСЪЗНАВАНЕ И БЪРЗОТО СЕРИЙНО НАЗОВАВАНЕ КАТО ПРЕДИКТОРИ ЗА НАРУШЕНИЯТА НА ЧЕТЕНЕТО ПРИ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ 4 ДО 7 ГОДИНИ ЧРЕЗ КАРТИНЕН ТЕСТ ЗА ФОНОЛОГИЧНО ОСЪЗНАВАНЕ /КТФО/

Одобрена със заповед № РД09-877 / 24.01.2017 на Министъра на образованието и науката /16 часа – 1 кредит/

Време на провеждане: 13- 14 юни, 2019 /9.30 – 16.30 часа; 9.30-14.30/

Цена: 280 лв.

Автор и водещ обучител: гл.ас. д-р Катерина Щерева

НОВА Програма:ОЦЕНКА НА ЧЕТЕНЕТО /ДЕКОДИРАНЕ И РАЗБИРАНЕ/ И НЕГОВИТЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ И ВТОРИ КЛАС

Одобрена със заповед № РД09-865 / 24.01.2017 на Министъра на образованието и науката /16 часа – 1 кредит/

Време на провеждане: 15- 16 юни, 2019 /9.30 – 16.30 часа; 9.30-14.30/

Цена: 250 лв.

Автор и водещ обучител: гл.ас. д-р Катерина Щерева

Записването се извършва по имейл. Необходимо е да се изпратят трите имена за удостоверенията, телефон за връзка и детайли за фактура. За присъждане на кредити са необходими и допълнителни данни.

За да мога да издам удостоверение с кредити са ми необходими следните данни:

(име, презиме, фамилия)

роден/а на ……………     год., в гр. (с)  София,………………….

на длъжност………………..

месторабота …………………………..

(пълно наименование на институцията)

гр. (с.)

завършил/а

(висше училище)

образователно-квалификационна степен – …….., специалност:……………..,

диплома ……………………………………..

Данни за заплащане по банков път:

ГЛОССА ТЕРАПИ ЕООД
Банка:
ОББ
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG07UBBS88881000597563

 

Място на проведане: Варна, ул. Мусала 6, Учебно-творчески център „Пламък“

За въпроси и уточнения:

Катерина Щерева

GSM: 0898 79 54 13

e-mail: katerinashtereva@abv.bg