среща на психолозите и педагогическите съветници

Поредната 19-та ежемесечна среща на психолозите и педагогическите съветници, осъществявана на основата на Меморандума между РУО София-град и ДПБ от 04.04.2017 г. и Индиативната програма за реализацията му през 2018/2019 г. ще се проведе на 29.05.2019 г. от 9.00 ч.  в СМГ „Паисий Хилендарски“ – гр. София.  

Темата на срещата е ”Позитивно образование и позитивен климат“.

Програмата на тази среща, както и местоположението и начините за транспорт до/от СМГ са дадени в приложени файлове.

Очакваме колегите, които проявяват интерес към тази актуална тема, която е много популярна, обсъждана и прилагана по света, да се включат в предстоящата ежемесечна среща на колегите психолози и пед.съветници от столичното образование. Срещата е отворена и за всички проявяващи интерес към темата от и извън образованието.

Местоположението на СМГ е даден в сайта на училището – https://www.smg.bg/contacts.php.

Приложение:  Програма на 19-та среща на 29.05.2019 г. – https://dox.abv.bg/download?id=634367643c