Европейски награди за насърчаване на предприемачеството

Конкурса „Европейски награди за насърчаване на предприемачеството” 2019 г., се организира ежегодно по инициатива на Европейската комисия. Конкурсът се провежда в два етапа – национален и европейски. Координатор на националния етап на конкурса в България е Министерството на икономиката.

Цел на инициативата е да бъдат отличени най-ефективните и оригинални проекти, насърчаващи предприемаческото мислене и култура.

В конкурса могат да участват национални, регионални и местни публични институции самостоятелно или в партньорство с обществени и/или бизнес организации. Кандидатите заявяват желанието си за участие не по-късно от 28 май 2019 г., като попълват формуляр на електронната страница на Министерството на икономиката, рубрика „Малки и средни предприятия“ с проект, който да има двегодишна история в една от следните категории:

  • Насърчаване на предприемаческия дух;
  • Инвестиране в изграждането на умения;
  • Подобряване на бизнес средата;
  • Подкрепа на интернационализирането на бизнеса;
  • Подпомагане на развитието на „зелени“ пазари и ефикасната експлоатация на ресурсите;
  • Награда за отговорно и интегриращо предприемачество.

На национално равнище жури под ръководството на Министерството на икономиката ще отличи две кандидатури в две отделни категории, които ще бъдат наградени на специална церемония през месец юни 2019 г. и ще получат право на участие в европейския етап на конкурса.

Лице за контакт: Теодора Митова — тел.: 02 940 7573, t.mitova@mi.government.bg.