ученическа конференция на тема „Никога повече война“

За пета поредна година СУ „Пeтко Рачов Славейков“, гр. Кърджали и Школа „ИстОрика“, организира ученическа конференция на тема „Никога повече война“ посветена на 80 годишнината от началото на Втората Световна война.В нея могат да участват ученици от гимназиален етап на образование. Учениците разработват проект /до двама ученици/ под ръководството на научен ръководител или консултант.

Срокът за подаване на заявките за участие е до 30.06.2019г. на e-mail: shkolaistorika@abv.bg

Регионално управление на образованиeто – Кърджали подкрепя инициативата на организаторитe, която ще разгърне творческата изява на учениците и ще даде възможност за стимулиране на интереса им към издирване, проучване и събиране на исторически материали и ще обогати историческото им познание.

Условия и Заявка за участие в ученическата конференция от тук