СУ-ДИУУ и Сдружение „Училищно и семейно консултиране“организират провеждане на първия модул от програмата за продължаваща квалификация на педагогическите съветници и училищни психолози: “Подходи и техники в консултантската дейност на педагогическите съветници”, с ръководител на обучението – доц. д-р Станка Михалкова.

Модулът ще бъде проведен в две фази. Първата фаза ще се проведе от 15 до 19 април 2019 г. – София, бул.»Братя Бъкстон» №31.

Цената на обучението е  – по 180 лв. за всяка фаза.

След завършване на втората фаза участниците имат възможност да получат удостоверение с кредити от СУ “Св. Климент Охридски“ – ДИУУ.

За повече информация и записване: uskonsultirane@gmail.com

Записването продължава до 9 април 2019 г.