Регистрацята за участие в международното онлайн състезание „Социални иновации“ (Social Innovations Relay) за 2019 г., което се организира ежегодно от Джуниър Ачийвмънт България и NN България, е вече открита.

В състезанието имат право да участват ученици от гимназиален етап от цялата страна (владеещи английски език), които генерират идея продукт/услуга, предназначени за решаване на социален проблем, по избор на учениците. Главен съорганизатор и партньор за реализацията на състезанието в страната е NN България. Доброволци на компанията ще работят с екипите, които бъдат класирани за участие в състезанието. За всички участници (учители и преподаватели) са предвидени сертификати, удостоверяващи участието им, а учениците, класирани на първо, второ и трето място по време на националния финал ще получат и предметни награди.

За да се регистрират за участие в състезането, учениците трябва:

  1. Да създадат профил на своя екип в платформата на състезанието: http://jayeapps.com/se360/index.php?pg=select-programme&next=team-register

За да се извърши правилно регистрацията, учениците е необходимо да натиснат бутона „Регистрация“, който се намира под логото на състезанието – Social Innovations Relay. Важно е регистрацията да се извърши на латиница, защото във втората стъпка от регистрацията, учениците следва да решат тест по социални иновации, като онези от тях, които са постигнали 80 и повече процента верни отговори ще получат международен сертификат.

  1.  Да решат тест по социални иновации:

Тестът се намира във вече създадения профил на екипа, до името на всеки от учениците. Сертификатите се генерират автоматично, отново в профила на екипа.

  1. Да разработят концепция за създаване на социален бизнес.

В профила на екипа, учениците могат на намерят и изтеглят шаблон на документ, спрямо който да опишат продукт/услуга, които създават с цел да се реши избрания от тех социален проблем. Обърнете внимание, че шабонът е на английски език, а в настоящото писмо ще намерите и негов вариант на български език. След като попълнят шаблона – на български език, учениците следва да го прикачат обратно в своя профил. Обърнете внимание, че състезанието е международно. Въпреки че по време на кръговете учениците ще работят на български език, отборът който ще спечели първото място трябва да владее английски език, за да може да представлява страната ни по време на международния финал.

И трите стъпки на регистрация следва да се изпълнят до 7 априлНа 9 април ще бъдат обявени резултати от селекция (по имейл и на уеб-сайта на ДАБ ) и ще станат ясни екипите, които продължават своето участие в първия национален кръг на състезанието – работа с ментори. Екипите ще получат инструкции за работа в рамките на предстоящите кръгове.

за информация:

Aleksandra Parashkevova

Trainings and Network Development Manager

JA Bulgaria | Member of JA Worldwide

t: +359 2 989 43 61

m: +359 877 290 844

w: http://www.jabulgaria.org/

a: 9 Zagore Str., Sofia 1124, Bulgaria