От три години насам конкурсът ЕКООБЩИНА мобилизира българските общини и граждани във връзка с въпросите на устойчивото развитие.

През 2019 г. съревнованието ще се отвори още повече за гражданското общество и училищата със създаването на нова категория „Образование и околна среда“. Целта на тази категория е да бъдат насърчени инициативите, провеждани от групи ученици, преподаватели и граждани, ангажирани с повишаването на осведомеността за приоритетите във връзка със затоплянето на климата.

Крайният срок за кандидатстване е 30 април 2019 год. Регламентът и условията за участие в конкурса се намират на официалната страница : http://ecoobchtina.bg/