По партньорска програма,  ДИУУ- Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Фондация Мадара-България организират следните квалификационни уебинари, завършващи с един кредит:

за месец март

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

ЗА УСПЕШНО ЛИДЕРСТВО В УЧИЛИЩЕТО

 

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

ЗА УСПЕШНО УПРАВЛЕНИЕ НА КЛАСА

 

ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

СЪЗДАВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА XXI ВЕК

 

за месец април

РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ

Повече информация и регистрация за уебинарите https://madara.bas.bg/cirec/events

Справки се осъществяват на е-мейл: foundation_madara@abv.bg

тел: 0878 46 85 82