литературен конкурс

От 2007 година Първа езикова гимназия – гр. Варна, провежда съвместно с Фондация „Българска памет“ ежегоден литературен конкурс за създаване на авторски художествени текстове на английски и немски език. Конкурсът е включен в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН и е финансово подпомогнат от Община Варна. Право на участие в него имат ученици от цялата страна в гимназиална училищна степен.

Тема на конкурса за 2019: „ОГЪН

Конкурсните материали трябва да се изпратят не по-късно от 07.05.2019 г. (важи датата на пощенското клеймо) на пощенския адрес на организатора.

Първа езикова гимназия – за КОНКУРС 2019

9010 гр.Варна

ул. „Подвис” №29

Статутът и формулярът   за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на организаторите: http://1eg.eu/.

За въпроси  :   e-mail:  literaturen_konkurs@abv.bg

тел. за информация: тел.: /+359 52/ 301 235; 303-785

  • Покана за участие от тук
  • Статут на конкурса от тук
  • Декларация за участие от тук