Конкурс „Дунавски славеи”

В конкурса „Дунавски славеи” ще бъдат възстановени всички категории /любители, паралелки с разширено изучаване на фолклор и музикални училища / при ТРЕТИ раздел – КАМЕРНИ ВОКАЛНИ И ИНСТУМЕНТАЛНИ ГРУПИ и ЧЕТВЪРТИ раздел – ХОРОВЕ, ОРКЕСТРИ И АНСАМБЛИ.

С оглед на това срока за подаване на заявки за участие се удължава до 20.02.19 г.