провеждане на обучение по Компютърно моделиране за 3. и 4. клас